PRZETARGI

Zapraszamy do składania ofert na następujące zadania:

 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwalne zapytania

 • Remont dachu i kominów w budynku w Witostowicach 12: ZAPYTANIE OFERTOWE | PRZEDMIAR ROBÓT | PROJEKT CZ.1 | PROJEKT CZ.2
 • Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Gliwickiej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE | PRZEDMIAR ROBÓT
 • Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 9 w Ząbkowicach Śl.: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Wymiana pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów, remont elewacji frontowej, docieplenie elewacji bocznych i tylnej przy ul. Zamkowej 33 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego oraz remont dachu budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 30 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Remont pokrycia dachowego papowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 21 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Wymiana drzwi wejściowych, montaż domofonu i naprawa gzymsu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Rynek 21 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Przemurowanie kominów oraz punktowa naprawa dachów na budynkach mieszkalnych przy ul. B. Chrobrego 4 i 6 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE 
 • Remont elewacji szczytowych budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Przebudowa kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE | ZAPYTANIE OFERTOWE II
 • Opracowanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gliwickiej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Przemurowanie kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. B. Chrobrego 4 i 6 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Montaż domofonu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Roboty remontowo-konserwacyjne w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Wykonanie renowacji drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Opracowanie dokumentacji technicznej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) na doprowadzenie podłączeń środków grzewczych i wentylacji do stanu zgodnego z przepisami w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Wykonanie stopni kominiarskich do komina oraz odbicie odstających tynków na części elewacji podwórzowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kościelnej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Remont schodów oraz obudowa ościeży wewnętrznych okna połaciowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gliwickiej 8 w Ziębicach: ZAPYTANIE OFERTOWE