OFERTA

Nasza oferta skierowana jest do WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, które są zainteresowane profesjonalną obsługą swojego majątku oraz dążą do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości, przy jednoczesnym doprowadzeniu do wzrostu jej wartości poprzez odpowiednie działania inwestycyjne.

Zapewniamy:

  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
  • utrzymanie nieruchomości w sprawności technicznej i eksploatacyjnej poprzez wykonywanie remontów, napraw i konserwacji
  • usuwanie awarii i ich skutków
  • prowadzenie dla nieruchomości rachunkowości, w tym rozliczanie właścicieli oraz skuteczną windykację zaległości
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na remonty (kredyty, dotacje, dofinansowania)

Stawiamy na:

  • zadowolenie mieszkańców
  • przejrzystość działania
  • rzetelność i profesjonalizm
  • otwartość na innowacje
  • partnerstwo w relacjach z ludźmi