Oferujemy kompleksową obsługę firm oraz organizacji pozarządowych w zakresie:

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ewidencji na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej
 • prowadzenia ewidencji VAT
 • sporządzania deklaracji miesięcznych PIT i VAT
 • dokonywania rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 • reprezentowania firm przed Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • sporządzania sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy
  obsługi kadrowo-płacowej i ZUS oraz doradztwa w tym zakresie
  pomocy przy zakładaniu firmy
 • innych usług księgowych i rozliczeniowych wg potrzeb klienta